Менторство


Работата с ментор ще Ви помогне да изясните кариерните си цели, да направите план за постигането им

Менторството е дълготраен процес на подкрепа и споделяне на опит. Работата с ментор ще Ви помогне да изясните кариерните си цели, да направите план за постигане на тези цели чрез споделяне на идеи, знания и придобит опит.

Менторът ще Ви даде насоки на базата на своя опит, ще създаде позитивни взаимоотношения, климат на открито общуване, ще Ви подкрепи в процеса на разрешаване на проблеми и вземане на решения, ще Ви даде конструктивна обратна връзка и подходящи примери.

При ясно изразено желание от страна на клиента може да се предложи комбинация от коучинг и менторство.

Други услуги: