Бизнес Консултиране


Помага ви да разработите по-добра мисия, визия и стратегически цели на вашата компания

Ние Ви предлагаме не само пълна гама от коучинг услуги, но и бизнес консултиране. За разлика от професионалния коучинг, бизнес консултациите обхващат въпроси свързани с основната организационна структура и с бизнес процесите, с отношенията вътре и навън от организацията.

Ние можем да ви помогнем да разработите по-добра мисия, визия и стратегически цели на вашата компания. Можем да ви окажем съдействие в процеса на целеполагане и разработка на форми за проследяване и контрол. Ние имаме добре подготвени експерти, които могат да подпомогнат на тези, които търсят бизнес консултантски услуги.

Други услуги: