Тиймбилдинг и семинари

Подходящо за ръководни екипи с цел себепознание, опознаване на околните, сплотяване и мотивация на екипа

  Ние сме изградили персонализирани тиймбилдинг модули за ръководни екипи с цел себепознание, опознаване на околните, сплотяване и мотивация на екипа. Всяка подобна програма се изгражда на база на наличното време, специфичните цели и конкретните участници.

 

Разработили сме специфични практически занятия посветени на темите:

  • Как да повишим ефективността на екипа си
  • Развитие на лидерски качества
  • Лидерски подход за мотивация на екипа
  • Стратегическо планиране

 

Работата с професионален коуч има съществен принос за постигане на по-добро управление на времето и по-голяма ефективност от една страна и от друга за получаване на по-добро познаване на качествата, които притежавате и които може да използвате, за да придобиете по-голяма увереност в себе си и своите възможности. Нашата работа се изразява в предоставяне на високо квалифицирана  професионална подкрепа за хора, които имат желание  да развият максимално своя потенциал и да ориентират усилията си към постигане на ефективност и успех.

Други услуги: