MGSCC

Marshall Goldsmiths Stakeholder Centered Coaching

Коучинг по методологията на Маршал Голдсмит

 

Какво би било въздействието върху кариерата ви, ако работите по доказана методология, одобрена от топ лидерите на Fortune 500?

Коучингът по методологията на Маршал Голдсмит е предназначен за успешни мениджъри, които са били откроени от своята организация като лидери с висок потенциал.

Marshall Goldsmith е признат като # 1 leadership thinker в света и
# 7 business thinker в света от Thinkers50 и Harvard Business Review.

Коучингът, фокусиран върху включване на т.н. stakeholders или заинтересовани страни доказано дава възможност на успешните хора да имат по-ефективно лидерското поведение чрез дългосрочна промяна. Освен това коучинг процесът на Маршал Голдсмит гарантира измерим резултат и се използва от повече от 150 компании от Fortune 500.

Marshall Goldsmiths Stakeholder Centered Coaching  гарантира измерими резултати. 11000 лидери от 4 континента са постигнали 95% успешно повишаване на своята ефективност. Нашата мисия е да увеличим ефективността на лидерството в световен мащаб. 

Как работи MGSCC?

Коучингът по методиката MGSCC може да бъде индивидуален или за екипи и продължава от 6 до 12 месеца.

Други услуги: