За Компанията 2017-06-19T15:40:01+00:00

Бизнес Интелект ЕООД е консултантска компания, създадена през 1991 г. До 2000 г. компанията разработва проекти, свързани с процеса на приватизация в България, включително оценки, правни анализи, приватизационни стратегии, инвестиционни консултации по конкретни сделки, преструктуриране и оптимизиране на приватизирани дружества.

Между 2001 г. и 2010 г., компанията създава и управлява собствен инвестиционен портфейл.

От 2010 Бизнес Интелект работи по разработването и изпълнението на инвестиционни проекти, консултации на чуждестранни инвеститори, както и предоставя стратегически бизнес консултации.

Клиенти на Бизнес Интелект са предпиятия от почти всички индустрии.

Развивайки спектъра на консултантските си услуги, Бизнес Интелект се насочва към сферата на човешките ресурси. От 2014 г. компанията предлага бизнес коучинг и менторство. Бизнес Интелект предлага консултантски услуги и в областта на развитието на семейния бизнес.